Zakup działki pod budowę

Zakup działki pod budowę

Wielkość działki, jej kształt, odległość od granicy oraz sąsiednich zabudowań. Wszystko to wpływa na możliwość posadowienia na niej budynku. Dlatego, zanim postanowiony zostanie zakup działki, warto dokładnie sprawdzić co i pod jakimi warunkami będzie można na niej wybudować. Zaniedbanie w tym zakresie może sprawić, że inwestor już po podpisaniu umowy notarialnej odkryje, że nabył nieruchomość, na której nie będzie mógł wybudować domu, o którym marzył.

Inwestorzy zainteresowani budową jednorodzinnego domu powinni uzależnić zakup działki od warunków panujących na nieruchomości. Bardzo istotne są wymiary działki oraz odległości od zabudowań sąsiednich. Przed zakupem nieruchomości warto zapoznać się z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To w nich określone zostały minimalne odległości od budynków sąsiednich oraz od granicy działki.

Zmiana przepisów

Z początkiem roku 2018 znowelizowane zostało ww. rozporządzenie, tym samym zmianie uległy niektóre zawarte w nim przepisy. Nowelizacja podpisana została 14 listopada ubiegłego roku. Nowe zasady dotyczą między innymi prowadzenia budowy na granicy działki oraz lokalizowania miejsc parkingowych.
Decydując się na zakup działki i projektując nowy budynek, trzeba więc uwzględnić znowelizowane przepisy.

Zakup działki a znowelizowane przepisy

Warto zapoznać się z nowymi przepisami, tym bardziej że są one bardziej liberalne i dają nieco większą swobodę inwestorom. Precyzują też niektóre zagadnienia, co do których pojawiały się w przeszłości problemy w interpretacji.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, budynek usytuowany w granicy działki będzie mógł przylegać do ślepej ściany budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej, pod warunkiem, że jego wysokość będzie odpowiadać zapisom planu miejscowego lub, zależnie od istniejącego dokumentu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiana zapisów w tym zakresie umożliwi zwiększenie intensyfikacji zabudowy.

Inwestorzy, których interesuje zakup działki zlokalizowanej w okolicy lasu, również powinni zainteresować się zmianami w rozporządzeniu. Także w tym zakresie przepisy są dla nich znacznie korzystniejsze. Dotychczas rozporządzenie zakładało możliwość posadowienia budynku w odległości nie mniejszej niż 12 m od granicy z lasem. W przeszłości budowa w odległości mniejszej niż 12 m możliwa była tylko po uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych. Obecnie przepisy pozwalają lokalizować budynki znacznie bliżej ściany lasu. W przypadku, gdy granica lasu znajduje się na działce sąsiedniej, budynek można lokalizować 4 m od granicy z lasem, natomiast jeśli granica lasu znajduje się na tej samej działce, na której lokalizowany będzie budynek – bezpośrednio przy tej granicy.

To najważniejsze przepisy dotyczące lokalizowania budynków, które uległy zmianie po nowelizacji. Warto pamiętać, że zmianie uległy też przepisy dotyczące lokalizowania miejsc postojowych. Ich gruntowne przestudiowanie pomoże podjąć właściwą decyzję, gdy zakup działki dojdzie do skutku.

Ocena

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge